keskiviikko 9. syyskuuta 2015

Itsensä johtaminen ja työhyvinvointi

Olennainen osa johtajuutta on, että osatakseen johtaa muita tulee ensiksi oppia johtamaan itseään. Itsensä johtaminen ja tunteminen ovat tärkeitä kaikille, sekä johtajille että niillekin, jotka eivät johtajan tehtävissä toimi.
Jotta pystyy täysin johtamaan itseään, on tunnettava itsensä läpikotaisin, hyväksyä kaikki virheensä ja korostaa vahvuuksiaan; olla sinut itsensä kanssa ja luottaa itseensä. Näin itsestään saa kaiken irti, ja itsensä johtaminen ja hallinta on paljon helpompaa. Jos vähättelee itseään tai ei osaa hyödyntää kaikkia piirteitään, olivat ne sitten hyviä tai huonoja tai fyysisiä tai henkisiä, itsensä johtamisesta tulee huomattavasti vaikeampaa.
Itsensä johtaminen on tavoitteiden omaamista, itsetuntemusta ja kehitystä. Se on hyvinvointia, stressinhallintaa, ajankäytön hyödyntämistä, tunteiden hallintaa, sekä valmiutta hyväksyä ja tehdä muutoksia itseensä ja ympäristöön.
Hyvä itsensä johtaja luottaa itseensä ja taitoihinsa sataprosenttisesti. Tällainen henkilö haluaa jatkuvasti kehittää itseään kaikilla mahdollisilla tavoilla. Hän antaa itselleen realistisia tavoitteita, jotka hän suorittaa aikataulua noudattaen. Hän tietää, mitkä asiat vaikuttavat omaan hyvinvointiin, ja miten vaikuttaa näihin tekijöihin itse.

Itsensä johtajan on oltava sinut itsensä kanssa. Vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen on ratkaisevaa itsensä kunnolliseen kehittämiseen.Oma mieli on kaiken lähtökohta: se on tunnettava ja siihen on pystyttävä vaikuttamaan ja oppimaan.  Itsensä johtaminen parhaimmillaan tuottaa positiivista energiaa ja jaksamista sekä ulkoisesti että sisäisesti, se myöskin auttaa tehostamaan työntekoa.
------
Työhyvinvointi on monien asioiden kokonaisuus, joka luodaan yhdessä työpaikalla. Siihen vaikuttavat mm. työyhteisön ilmapiiri, johtajan motivoiva asenne ja työntekijöiden ammattitaitoisuus. Työhyvinvoinnilla on erittäin merkittävä osa työyhteisön tehokkuuteen sekä yleiseen mielialaan sen keskuudessa.
Työhyvinvoinnin osa-alueita ovat terveys, työ, turvallisuus ja hyvinvointi. On tärkeää, että jokainen tuntee olonsa hyväksi ja turvalliseksi työpaikalla ja että kaikkia työyhteisön jäseniä kohdellaan tasa-arvoisesti. Työhyvinvoinnin tavoitteita ovat työpaikan toimintakyvyn parantaminen ja lisääminen sekä työtä tekevien ihmisten hyvä olo ja kyky tulla toimeen ja tehdä töitä erilaisten ihmisten kanssa niin työpaikalla kuin vapaa-ajalla. Työhyvinvoinnin tavoitteet vaihtelevat paljonkin työpaikasta, kohderyhmistä tms. riippuen. Tavoitteisiin voi kuulua työyhteisön psyykkisen ja sosiaalisen työkyvyn vahvistaminen. Näissä hankkeissa panostetaan esimerkiksi ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, johtamiseen tai osaamisen kehittämiseen. Työhyvinvointia edistetään myös fyysistä työkykyä kohentamalla. Pohjana työhyvinvoinnille on ihmisen henkilökohtainen hyvinvointi, joka rakentuu fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kunnon yhdistelmästä.
Olennaista on, että työhyvinvoinnin saavuttamisen keinot ovat moninaisia, koska työ ja vapaa-aika ovat sisällöltään monimuotoista. Työhyvinvointiin voidaan panostaa työpaikalla työaikana, mutta yhtä tärkeää työhyvinvoinnin kannalta on panostaa vapaa-aikana omaan hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen. Esimerkiksi vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy on yhtä tärkeää työhyvinvoinin kannalta kuin työtapaturmien ehkäisy.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti