keskiviikko 6. tammikuuta 2016

Myymäläsuunnittelu ja siihen liittyviä asioita

Myymäläsuunnittelu on myymälätilan suunnittelua mahdollisimman hyväksi kulkureittien, kalusteiden, valaistuksen, esillepanojen ja muiden asioiden kannalta. Se on osa yritysten visuaalista markkinointia, ja vaikuttaa tärkeästi asiakkaisiin ja yleiseen tunnelmaan ja vaikutelmaan yrityksestä.

Esimerkki ruokakaupan layoutista

Myymälän pohjaratkaisua kulkureitteineen ja kalusteineen sekä tuotteineen kutsutaan layoutiksi. Kaiken, niin kalusteiden kuin seinienkin, tulee olla tarkasti mitattu ja esitetty samassa mittakaavassa (esim. 1:10 jne.) jotta tuotos olisi mahdollisimman onnistunut. Layouoteissa on mahdollista ja suotavaakin esittää myös seinien kalusteet tai muut vastaavat, joita kutsutaan seinäprojektioiksi. Layoutin tulee kuitenkin olla mahdollisimman selkeä, joten kaikkein pienimpiä yksityiskohtia ja tuotteita siihen ei kannata tehdä.


Myymääkalusteiden tehtävänä on mm. tehdä tuotteiden esillepanosta näyttävämpää ja myyvää sekä mahdollistaa tuotteen helpon tarkastelun ja sen myyntikelpoisuuden säilyttämisen. Tietyillä myymälöillä ja/tai brändeillä voi myös olla täysin omanlainen kalustusmaailmansa, joka vaikuttaa mahdollisesti myös imagoon. Kalusteiden paino, liikuteltavuus ja muunneltavuus on myös hyvä ottaa huomioon työntekijöitä ja mahdollisia sisustusmuutoksia ajatellen.


Valaistuksen tehtävä on kiinnittää asiakkaan huomio tuotteisiin ja luoda tunnelmaa myymälätilaan. Valaistuksesta tulee huolehtia tarkkaan, sillä se on yllättävän tärkeässä osassa koko myymälän toimivuutta ja tunnelmaa. Yleisvalaistuksen(kattolamput jne.) lisääksi myymälään on hyvä sijoittaa kohdevaloja, jotka voidaan kohdistaa tiettyyn tuoteryhmään tai tuotteeseen.

Asiakaskierto tulee ottaa huomioon pohjaratkaisun suunnittelussa siten, että asiakas saisi mahdollisimman kokonaisvaltaisen käsityksen myymälän tuotteista. Tämä tapahtuu yleensä sijoittelemalla esineitä, kalusteita, valoja ja tuotteita siten, että asiakas kiertäisi mahdollisimman suuren osan myymälästä. Myös kohtaamisjärjestyksellä, eli sillä, missä järjestyksessä asiakas kohtaa mitkäkin tuotteet, on väliä. Yleensä myymälän etuosaan yritetään sijoittaa mahdollisimman houkutteleva pöytä tms. joka herättäisi asiakkaan huomion,vaikka yleensä ensimmäinen mielikuva myymälästä saadaankin näyteikkunan kautta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti